Vergoeding

 terug naar ‘ergotherapie’

Basisverzekering
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Directe toegang ergotherapie (DTE)
U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden). De ergotherapeut doet dan voor aanvang van de behandeling een DTE-screening. Dit is een kort gesprek waarin de indicatie en contra-indicaties voor ergotherapeutische behandeling worden vastgesteld.

Alternatieven
Soms wordt ergotherapie vergoed vanuit de rugzak (leerlinggebonden financiering (LGF)) of vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

volgende