Vergoeding

 terug naar ‘ergotherapie’

Basisverzekering
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op tien uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Directe toegang ergotherapie (DTE)
Ergotherapie Bergen op Zoom heeft met alle zorgverzekeraars een contract gesloten; u kunt rechtstreeks contact opnemen met de praktijk om een afspraak te plannen. Alleen wanneer u verzekerd bent bij CZ/OHRA/Delta Lloyd is een verwijsbrief van huisarts of specialist noodzakelijk.

Verwijzing
Meestal wordt u verwezen naar de ergotherapeut door de huisarts, of een specialist (kinderarts, neuroloog, revalidatiearts, reumatoloog etc.) Ook de fysiotherapeut, logopedist leerkracht of ambulant begeleider kan u op de mogelijkheid van ergotherapie wijzen.

Voor vragen over de verwijzing kunt u te allen tijde contact opnemen met de praktijk.

Op de verwijzing dient in ieder geval te worden vermeld: naam, geboortedatum, reden van verwijzing/ hulpvraag, zorgverzekeringsnummer en burgerservicenummer.

volgende