Verwijzing

terug naar ‘vergoeding’

Meestal wordt u verwezen naar de ergotherapeut door de huisarts, of een specialist (kinderarts, neuroloog, revalidatiearts, reumatoloog etc.) Ook de fysiotherapeut, logopedist leerkracht of ambulant begeleider kan u op de mogelijkheid van ergotherapie wijzen.

Voor vragen over de verwijzing kunt u te allen tijde contact opnemen met de praktijk.

Op de verwijzing dient in ieder geval te worden vermeld: naam, geboortedatum, reden van verwijzing/ hulpvraag, zorgverzekeringsnummer en burgerservicenummer.

U kunt hier het Verwijsformulier (link maken) downloaden.