Kinderergotherapie stap voor stap

terug naar ‘kinderergotherapie’

Nadat u uw kind hebt aangemeld bij de praktijk wordt een eerste afspraak gepland. Hierin maken we nader kennis en zal meestal spelenderwijs een eerste observatie plaatsvinden.

Door middel van onderzoek en observatie (indien nodig observeren we uw kind ook op school) krijgen wij een goed beeld van de mogelijkheden (en beperkingen) van uw kind. Daarmee stellen we een behandelplan op. Dit wordt met de ouders besproken in een oudergesprek.

Na afloop worden de resultaten van de behandeling teruggekoppeld naar de verwijzer.

volgende