Ergotherapie stap voor stap

terug naar ‘thuis, op het werk of op de praktijk’

  1. Het intake gesprek:

Een eerste afspraak met een ergotherapeut bestaat altijd uit een intake gesprek. Hierin legt de ergotherapeut iets uit over de werkwijze en vraagt u om iets over uw vraag te vertellen.

 

  1. Bespreken van het behandelplan:

Regie over het eigen leven vinden wij belangrijk. Daarom komt dit ook terug in onze werkwijze. Nadat de ergotherapeut een behandelplan opgesteld heeft wordt dit met u besproken. Zo heeft u optimaal inspraak in de werkwijze van uw ergotherapeut.

 

  1. Trainen, begeleiden, advies of instructie:

Tijdens deze stap vindt de daadwerkelijke behandeling plaats. Behandeling van een ergotherapeut kan bestaan uit het trainen van een bepaalde handeling of activiteit. Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van hulpmiddelen. De ergotherapeut begeleidt u dan bij het aanvraagtraject. Het kan echter ook zo zijn dat gekeken wordt hoe u bijvoorbeeld met een beetje hulp van uw partner of mantelzorger de handeling weer grotendeels zelf kunt doen. Bij bepaalde klachten of beperkingen is het nodig om gedetailleerd te kijken naar uw dagindeling doordat de klachten voortkomen uit over- of onderbelasting. De ergotherapeut adviseert u dan over het veranderen van uw dagindeling. De exacte inhoudt van deze stap wordt uiteraard volledig bepaald door uw vraag.

 

  1. Evalueren van de behandeling:

Als het behandelplan uitgevoerd is dan bespreekt u samen met uw ergotherapeut of uw vraag voldoende beantwoord is. Als dit het geval is, dan wordt de behandeling beƫindigd. Als dit niet zo is, dan bekijkt u samen met uw ergotherapeut wat een alternatieve aanpak zou kunnen zijn.

volgende